Prawosławie wobec współczesnych problemów bioetycznych

Metropolita Nikolaos (Chatzinikolaou) i siostra Elżbieta (Niczyporuk)

12 maja br. w Auli Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z greckim Metropolitą Nikolaosem (Chatzinikolaou), prawosławnym teologiem i w przeszłości naukowcem. Na całość spotkania z biskupem Nikolaosem złożyły się trzy części. W pierwszej części hierarcha wystąpił z wykładem na temat problemów bioetycznych, z którymi to w sposób bezpośredni ma kontakt jako duchowny i miał do czynienia jako naukowiec. Poniżej prezentujemy zapis filmowy z właśnie z tej części spotkania z władyką Mikołajem, z wykładu Prawosławie wobec współczesnych problemów bioetycznych.