Tolerancja i Lublin

Prof. Antoni Mironowicz

Prof. Antoni Mironowicz to jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej. Historyk był uczestnikiem Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego w Lublinie. Czy tolerancja religijna służy państwu? Jaki w tolerancji jest wielowyznaniowy Lublin? Zachęcamy do wysłuchania odpowiedzi.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.