Lublin miasto zgody religijnej

Władyka Abel otwiera kongres naukowy "Lublin miasto zgody religijnej"

„Lublin miasto zgody religijnej” – pod takim tytułem w dniach 29-31 października 2017 r. odbył się w Lublinie Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny, który uświetnił 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500-lecie Reformacji (1517), a także 100-lecie KUL (1918). Każdy z dni był poświęcony innej konfesji. I tak pierwszego dnia zostało zaprezentowane Prawosławie, drugiego Katolicyzm, a trzeciego Ewangelizm. Kongres, którego pierwszy dzień odbył się w Sali Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim, z ramienia Kościoła Prawosławnego otworzył JE Arcybiskup Abel.

Władyka Abel otwiera konferencję "Lublin miasto zgody religijnej"
Organizatorami tego ważnego wydarzenia naukowego byli: Archidiecezja Lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Miasto Lublin.

Lublin miasto zgody religijnej


Wystąpili na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym

Poniżej publikujemy wykłady naukowców, występujących na kongresie. Docelowo pojawi się tutaj zapis wszystkich referatów o Prawosławiu, a także wybranych z pozostałych konfesji.

Wykłady I dnia kongresu - Prawosławie

Cerkiew Prawosławna w I Rzeczpospolitej

Wykład inauguracyjny, poświęcony Prawosławiu pt. „Cerkiew Prawosławna w I Rzeczpospolitej” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygłosił Prof. dr hab. A[...]

Dialog ze współczesnym światem

Drugi wykład o Prawosławiu pt. „Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego: dialog ze współczesnym światem” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygło[...]

Tożsamość liturgiczna i świadomość kościelna

Kolejną prezentację, poświęconą Prawosławiu pt. „Tożsamość liturgiczna i świadomość kościelna” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygłosił ks. prof. D[...]

„Kościół” i „Kościoły” w eklezjologii Świętego i Wielkiego Soboru na Krecie

Czwarty wykład o Prawosławiu pt. „‚Kościół’ i ‚Kościoły’ w eklezjologii Świętego i Wielkiego Soboru na Krecie” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygł[...]

Prawosławie w dialogu ekumenicznym

Niedzielna popołudniowa sesja naukowa na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej”, rozpoczęła się do wykładu pt. „Prawosławie w dialogu ekumenicznym”, który wy[...]

Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny

Kolejny wykład o Prawosławiu pt. „Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygłosił K[...]

Teologia ikony dzisiaj

Drugi wykład o Prawosławiu pt. „Teologia ikony dzisiaj” w ramach popołudniowego panelu niedzielnego Międzynarodowego Kongresie Ekumenicznego „Lublin miasto zgody religijnej” wygłosił Ks. dr [...]

Misteria prawosławia w obiektywie

Kolejny wykład o Prawosławiu pt. „Misteria prawosławia w obiektywie” w ramach popołudniowego panelu niedzielnego Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin miasto zgody religijnej” wygł[...]

Renesans śpiewu bizantyjskiego w Polsce

Ostatni wykład o Prawosławiu pt. „Renesans śpiewu bizantyjskiego w Polsce” w ramach popołudniowego niedzielnego panelu Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin miasto zgody religijnej[...]

Rozmowy

Tolerancja i Lublin

Prof. Antoni Mironowicz to jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej. Historyk był uczestnikiem Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego w L[...]

Zgoda religijna

29 października br. w Lublinie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny: Lublin - miasto zgody religijnej. Trzydniowe obrady dotyczą obecności i koegzystencji na lubelskiej ziemi róż[...]