Turkowickie dzwony

Turkowicki wielki dzwon

Prezentujemy krótki film, na którym zarejestrowano szlachetne brzmienie dzwonów w Żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Na dzwonach gra Matuszka Eufalia, dyrygentka monasterskiego chóru, nawołując wiernych na sobotnią wieczernię. Nagranie zostało dokonane w czasie Wielkopostnych gowieni członków Bratwa świętych Cyryla i Metodego w kwietniu 2016 roku.