Wielki Tydzień

Czuwajcie ze Mną - Siostry Monasteru w Turkowicach

Wielki Tydzień jest całkowicie odmienny i wyjątkowy pośród wszystkich pięćdziesięciu dwóch tygodni w roku liturgicznym. Siostry z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach wydały właśnie bardzo cenną publikację, zawierającą duchowe komentarze do nabożeństw Wielkiego Tygodnia w Cerkwi prawosławnej. Tytuł tego wydawnictwa to Czuwajcie ze Mną. Z Chrystusem przez Krzyż do Zmartwychwstania. Prezentujemy w naszym serwisie jej fragment na Wielki Poniedziałek w postaci audiobooka. Zachęcamy do sięgnięcia po tą ciekawą i pięknie wydaną książkę.

 

Nie ma na świecie innej wspólnoty eklezjalnej, której twórczość liturgiczna mogłaby wznieść się do aż takiej wysokości, do jakiej dochodzi w momencie dni pokutnych Wielkiego Postu soborowe tchnienie Świętego Prawosławia.

To właśnie siostry naszego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach kierują do każdego z nas kolejne wydawnictwo „Czuwajcie ze Mną”, co stanowi tak potrzebny dla każdego z nas komentarz do nabożeństw Wielkiego Tygodnia w naszej Cerkwi Prawosławnej. Dzięki wnikliwym przemyśleniom i analizie tekstów liturgicznych Wielkiego Tygodnia, autorki niniejszego tekstu w dobry, prosty sposób docierają do naszych serc…”.

 

Z przedmowy
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla

Wielki Tydzień - Czuwajcie ze Mną