Ewangelia Paschalna

Ewangelię czyta ks. diakona Marek Waszczuk

Na Paschę, czyli najważniejsze z chrześcijańskich świąt są czytane początkowe wersety Ewangelii wg św. Jana, bodaj najbardziej mistycznego fragmentu Pisma Świętego. Paschalna Ewangelia jest czytana w cerkwi prawosławnej w czasie nocnej Boskiej Liturgii święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ewangelia jest czytana w dwunastu językach przez duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.


Paschalna Ewangelia, czytana w dwunastu językach

Ewangelia na Paschę w jęz. staro - cerkiewno - słowiańskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. staro - cerkiewno - słowiańskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. polskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. polskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lubl[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. ukraińskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. ukraińskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Mirosław Wiszniewski, proboszcz parafii św. Piotra (Mohyły) w Lublini[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. białoruskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. białoruskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Marek Waszczuk, protodiakon parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lu[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. greckim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. greckim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Andrzej Konachowicz, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lub[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. rosyjskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. rosyjskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lub[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. łacińskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. łacińskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lu[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. bułgarskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. bułgarskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lu[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. rumuńskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. rumuńskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Tomasz Stempa, sekretarz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszaw[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. angielskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. angielskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Aleksy Kucy, diakon parafii św. Piotra (Mohyły) w Lublinie.[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. niemieckim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. niemieckim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Jarosław Szczur, proboszcz parafii pw. św. równej Apostołom Marii Mag[...]

Ewangelia na Paschę w jęz. francuskim

Ewangelię wg św. Jana w jęz. francuskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Andrzej Kuźma, prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warsza[...]