Projekty Bractwa CiM

Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - logo

W tej sekcji prezentujemy projekty, które do tej pory udało się zrealizować w ramach działalności Koła Terenowego w Lublinie Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego od początku jego istnienia, czyli od maja 2015 roku. Z uwagi na szerokie spectrum podejmowanych działań, zostały one podzielone na kilka kategorii.


Wykłady i spotkania

Spotkanie z prof. Dimką Savovą

Na kolejnym spotkaniu plenarnym Bractwa CiM 16 lutego 2020 roku prelegentem była prof. Dimka Savova, znakomita slawistka z Uniwersytetu Sofijskiego w Bułgarii. Prof. Dimka Savova od czterech[...]

Tradycja filokaliczna we współczesnym świecie

Tradycja filokaliczna we współczesnym świecie - to tytuł bardzo interesującego wykładu, który wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski na kolejnym spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bra[...]

Mniej znane aspekty sprawowania Boskiej Liturgii

Na kolejnym plenarnym spotkaniu Bractwa CiM 15 grudnia 2019 roku z prelekcją pt. "Mniej znane aspekty sprawowania Boskiej Liturgii" wystąpił ks. Jerzy Łukaszewicz. Opiekun duchowy lubelskieg[...]

Globalizacja i jej skutki na dyscyplinę moralności prawosławnej

Na spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa CiM 10 listopada 2019 r. z prelekcją wystąpił JE Arcybiskup Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Nasz arcypasterz wygł[...]

Monasterska kuchnia z Turkowic

Na spotkaniu Bractwa CiM 6 października 2019 r. gościły w Lublinie Siostry Eufalia i Natalia z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, które opowiadały licznie zebranym o duchowych aspek[...]

Sakrament spowiedzi

W niedzielę 24 marca 2019 roku na kolejnym spotkaniu plenarnym Bractwo CiM gościło ks. dr Jarosława Szczura, który opowiedział zebranym o różnych aspektach sakramentu spowiedzi. Proboszcz pu[...]

Moja droga do Prawosławia

Na kolejnym spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa CiM 3 lutego 2019 r.  gościem była Siostra Agata, która opowiedziała licznie zebranemu audytorium o swojej drodze do Prawosławia. Sio[...]

Wykład prof. Krzysztofa Leśniewskiego

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie plenarne lubelskiego koła Bractwa CiM, w czasie którego prof. Krzysztof Leśniewski wygłosił wykład pt. „W jakim stopniu zmagania as[...]

Tragiczne losy prawosławnych w Polsce

Na plenarnym lubelskiego koła Bractwa CiM 18 listopada 2018 r. z wykładem wystąpił JE Arcybiskup Abel. Nasz Arcypasterz opowiedział o trudnej historii Prawosławia na terenach obecnej diecezj[...]

Wykład prof. Aleksandra Mramornowa

Na spotkaniu Lubelskiego Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego 26 kwietnia 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć prof. Aleksandra Mramornowa z Moskwy (sekretarza wydawnictwa dokumentó[...]

Trudy i radości monastycyzmu

Na spotkaniu Bractwa CiM 25 marca 2018 r. gościliśmy w Lublinie Siostry Eufalię i Natalię z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Siostry opowiadały licznie zebranemu audytorium o swoi[...]

Ziemia wybrana przez Boga

Gruzja - ziemia wybrana przez Boga - pod takim tytułem odbyła się 25 lutego 2018 r. prezentacja Pawła Krysy o Gruzji, który od wielu już lat organizuje wyjazdy pielgrzymkowe do tego jednego [...]

Duchowe przesłanie Wielkiego Kanonu

W niedzielę poprzedzającą Wielki Post, który jest wiosną duchową każdego chrześcijanina, miał miejsce w Lublinie wykład prof. dr hab. Krzysztofa Leśniewskiego pt. "Duchowe przesłanie Wielkie[...]

Bieżeńcy 1915-1922 - spotkanie z twórcą

W niedzielę 17 grudnia 2017 r. po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się w Lublinie projekcja filmu dokumentalnego "Bieżeńcy 1915-1922", a także spotkanie z jego twórcą Jerzym Kaliną, który[...]

Wybitny chrześcijański poeta bułgarski gościł w Lublinie

Lubelskie koło terenowe Bractwa CIM na swoim kolejnym spotkaniu plenarnym miało zaszczyt gościć wybitnego bułgarskiego intelektualistę, poetę i literaturoznawcę Kalina Mikhajlova, który na c[...]

XIII Konferencja Cyrylo-Metodiańska

Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo Prawosławne św[...]

Śpiew liturgiczny

Na kolejnym spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa CiM z wykładem pt. "Śpiew liturgiczny" wystąpił dr Marcin Abijski, wybitny znawca tematu zarówno od strony teoretycznej jak i praktyk[...]

Unia brzeska i jej tragiczne skutki dla prawosławia w Polsce

Unia brzeska i jej tragiczne skutki dla prawosławia w Polsce - pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie plenarne Bractwa CiM ze znakomitym historykiem i jednym z najwybitniejszych znaw[...]

Siaroża - spotkanie z twórcami filmu

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. po Boskiej Liturgii w ramach wykładów Bractwa CiM odbyła się projekcja bardzo ciekawego filmu dokumentalnego "Siaroża" oraz spotkanie z twórcami: Jerzym Kalin[...]

Wielki Sobór Prawosławny - konkluzje

Konkluzjami po Wielkim Soborze Prawosławnym, który odbył się w czerwcu 2016 r. na Krecie, podzielił się na kolejnym spotkaniu plenarnym Bractwa CiM nasz Arcypasterz Arcybiskup Abel. Władyka,[...]

Chrześcijańskie wartości w praktyce psychoterapeutycznej

Chrześcijańskie wartości w praktyce psychoterapeutycznej - pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie plenarne Bractwa CiM z doświadczonym lubelskim psychoterapeutą - Aleksandrem Czopem,[...]

Wyciszenie wewnętrzne

Zapraszamy do wysłuchania wykładu pt. Wyciszenie wewnętrzne jako dar i obowiązek prawosławnego chrześcijanina, który wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski na kolejnym spotkaniu plenarn[...]

Ojciec Petyr - bułgarski tytan ducha

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu lubelskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego z bardzo ciekawym wykładem wystąpił dr Kamen Rikev z UMCS, który trzecią część swojej prezentacji pośw[...]

Ojciec Bojan - bułgarski tytan ducha

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu lubelskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego z bardzo ciekawym wykładem wystąpił dr Kamen Rikev z UMCS, który drugą część swojej prezentacji poświę[...]

Starożytny Perperikon

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu lubelskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego z bardzo ciekawym wykładem wystąpił dr Kamen Rikev z UMCS, który opowiedział licznie zebranym członkom[...]

Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

W dniach 12 i 13 maja 2016 r. w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. Zorganizował ją Zakład Język[...]

Kierunek Morze Ochockie - spotkanie z Piotrem Masiczem

Na ostatnim spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego z prezentacją wystąpił Piotr Masicz z Lublina. Piotr jest prawosławnym podróżnikiem. Latem ubiegłego roku [...]

Wykład Archimandryty Stefana Šarića z Serbii

W niedzielę 28 lutego 2016 r. na spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego z wykładem wystąpił Archimandryta Stefan Šarić z Serbii. Ojciec Stefan, który przybył[...]

Wykład Archimandryty Dumitru Cobzaru z Rumunii

W niedzielę 14 lutego 2016 r. na spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego z wykładem wystąpili zacni prelegenci z Rumunii: Archimandryta Dumitru Cobzaru oraz d[...]

Chrześcijańskie wartości w psychoterapii

W niedzielę 17 stycznia 2016 r. w ramach spotkań plenarnych Bractwa świętych Cyryla i Metodego odbył się wykład, w czasie którego doświadczony psychoterapeuta Aleksander Czop mówił o swojej [...]

Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego człowieka

"Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego człowieka" - pod takim tytułem odbył się arcyciekawy wykład prof. Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,[...]

Tragiczne skutki bieżeństwa - wykład władyki Abla

W niedzielę 29 listopada 2015 r. po Boskiej Liturgii z wykładem "Tragiczne skutki bieżeństwa. Św. Serafin Ostroumow - apostoł wśród bieżeńców" wystąpił JE Arcybiskup Abel. Wykład odbył się w[...]

Festiwale i koncerty

V edycja WDKL

W tym roku już po raz piąty odbył się festiwal "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina", nad którym nasz portal sprawował patronat medialny. Pomimo panującej pandemii organizator[...]

V wieczór kolęd w Lublinie

Już po raz piąty miał miejsce "Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie". W imieniu JE Abla licznie zgromadzonych gości w imieniu Władyki powitał ks. mitrat Andrzej Łoś, sekretarz Praw[...]

Koncert galowy IV edycji festiwalu

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina". Wystąpiły cztery renomowane chóry z Polski i zagranicy: Chór[...]

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Drugiego dnia IV edycji festiwalu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina" w sobotę 18 maja 2019 r. miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosł[...]

Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych

Pierwszego dnia tegorocznej IV edycji festiwalu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina" w piątek 19 maja 2019 roku odbyła się konferencja popularno-naukowa pw. "Unia Lubelska (1[...]

Bizantyńskie i staroruskie pieśni cerkiewne

Na zakończenie pierwszego dnia tegorocznej IV edycji festiwalu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina" w piątek 19 maja 2019 roku w Cerkwi Katedralnej Przemienienia Pańskiego w [...]

IV wieczór kolęd wschodniosłowiańskich

Już po raz czwarty 24 stycznia br. odbył się "Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie". Jak co roku w sala kongresowa Uniwersytetu Przyrodniczego zgromadziła niemal komplet gości. Na [...]

Słowo, obraz, śpiew ...

Prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił bardzo ciekawy wykład, zamykający III edycję festiwalu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe[...]

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina - III edycja

Już po raz trzeci w naszym mieście odbył się festiwal "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina". Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach 15 - 17 czerwca br., Na wszystkie bardzo [...]

III wieczór kolęd wschodniosłowiańskich

W ostatni weekend stycznia 2018 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się "Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie". Wzięło w nim udział czterech renom[...]

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina - II edycja

W niedzielę 21 maja 2017 r. wieczorem zakończyła się II edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Ta trzydniowa impreza kulturalna, która w tym roku odbyła się w[...]

II wieczór kolęd wschodniosłowiańskich

20 stycznia 2017 r. po raz kolejny w Lublinie przy niemal pełnej sali Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się „Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich”. W tym roku w koncercie[...]

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina I

W weekend 20-22 maja 2016 r. odbył się w Lublinie festiwal "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina", którego organizatorami byli Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Prawosław[...]

Koncert Męskiego Chóru Patriarchatu Serbskiego z Belgradu

Pięknym zwieńczeniem festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” był koncert galowy. Wystąpili na na nim dwaj renomowani wykonawcy: Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego [...]

Koncert Chóru Soboru Zmartwychwstania Pańskiego z Brześcia

Pięknym zwieńczeniem festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” był koncert galowy. Wystąpili na na nim dwaj renomowani wykonawcy: Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego [...]

Śpiew bizantyński - duchowy zachwyt nad niestworzonym pięknem

Ostatni, trzeci dzień festiwalu "Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina" był poświęcony śpiewowi i odbywał się pod tytułem „Śpiew cerkiewny - duchowy zachwyt nad niestworzonym pi[...]

Śpiew cerkiewny - duchowy zachwyt nad niestworzonym pięknem

Ostatni, trzeci dzień festiwalu "Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina" był poświęcony śpiewowi i odbywał się pod tytułem „Śpiew cerkiewny - duchowy zachwyt nad niestworzonym pi[...]

Ikona - okno wieczności otwarte na teraźniejszość

Obraz to leitmotiv drugiego dnia festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina”. W sobotę 21 maja w Centrum Konferencyjnym Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublini[...]

Paschalne pieśni bizantyńskie

W piątkowy wieczór 20 maja w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej miał miejsce niezwykły koncert. Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach śpiewał Paschalne pieśni bizantyńskie. [...]

Kulturowa tożsamość Lublina - spotkanie Wschodu i Zachodu

Leitmotiv pierwszego dnia festiwalu "Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina" to słowo. W piątek 20 maja na Zamku Lubelskim w najbardziej reprezentacyjnej sali Galerii Malarstwa P[...]

I wieczór kolęd wschodniosłowiańskich

We czwartek 14 stycznia 2016 r. spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu. W centrum kongresowym zebrało się blisko 700 osób, by wysłuchać kolęd wschodniosłowiańskich. O tym jak to była udana [...]

I wieczór kolęd wschodniosłowiańskich - filmy

Prezentujemy zapisy filmowe wybranych pieśni wszystkich trzech wykonawców na "Wieczorze kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie". Koncert miał miejsce 14 stycznia 2016 r. w Centrum Kongresowy[...]

Lubelski koncert ukraińskiego chóru Perfectum

Prezentujemy koncert Męskiego Chóru "Perfectum", działającego przy Dziesięcinnym Monasterze w Kijowie na Ukrainie. Zespół wykonał jedenaście kolęd, pieśni paraliturgicznych i Bożonarodzeniow[...]

Koncert chóru katedralnego na Wieczorze kolęd wschodniosłowiańskich

Prezentujemy osiem kolęd w różnych językach słowiańskich - po polsku, rosyjsku, ukraińsku i w języku cerkiewno-słowiańskim w wykonaniu Chóru Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego [...]

Siostry z Turkowic śpiewały kolędy w Lublinie

Prezentujemy dziewięć kolęd w różnych językach słowiańskich w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Siostry z Turkowic wystąpiły w Lublinie w ramach "Wieczoru[...]

Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich

We czwartek 14 stycznia spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu. W centrum kongresowym zebrało się blisko 700 osób, by wysłuchać kolęd wschodniosłowiańskich. O tym jak to była udana impreza [...]

Pielgrzymki

Pielgrzymka Bractwa CiM do Jabłecznej

W ostatni piątek i sobotę skromna grupa sióstr i braci z lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego uczestniczyła w rekolekcjach w naszym najstarszym monasterze w Polsce - Męskim Sta[...]

Boska Liturgia w monasterze w Jabłecznej

Prezentujemy nagranie fragmentów Boskiej Liturgii, która była odprawiana w Męskim Prawosławnym Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Nagrania powstały przy okazji pielgrzymki koła terenowego[...]

Boska Liturgia w monasterze w Turkowicach

Boska Liturgia w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach została odprawiona przez ks. Pawła Janiela oraz diakona Vadima Sztemburskiego w niedzielę 30 grudnia 2018 r. Nagranie powstało pr[...]

Pielgrzymka Bractwa CiM do Turkowic

W sobotę 29 grudnia 2018 roku grupa pielgrzymów z lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego udała się do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Pielgrzymi uczestniczyli w sobot[...]

Relacja z pielgrzymki Bractwa CiM do Rumunii

W dniach 16-21 lipca 2017 r. kilkunastoosobowa grupa parafianek, działających w ramach Lubelskiego Koła Terenowego Bractwa św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, pod przewodnictwem JE Arcy[...]

Pielgrzymka Bractwa CiM do Turkowic

W sobotę i niedzielę 25 i 26 marca 2017 r. członkowie lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego wybrali się do Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach na Wielkopostne [...]

Pielgrzymka na Świętą Górę Athos

Koło terenowe w Lublina Bractwa Świętych Cyryla i Metodego pielgrzymowało do Grecji na Świętą Górę Athos. To jedno z najważniejszych miejsc dla Prawosławia na świecie, zwane republiką mnichó[...]

Gowienija Bractwa CiM w Turkowicach

Członkowie lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego wybrali się do Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach na Wielkopostne gowienija. Do Turkowic pielgrzymowały czter[...]

Inne działania

Uchwycić, utrwalić piękno prawosławia

Właśnie ukazał się album fotograficzny pt. "Uchwycić, utrwalić piękno prawosławia", którego wydawcą jest Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Ta elegancka publikacja w twardej opra[...]

Podziękowania władyki Jerzego dla Bractwa CiM

Na walnym zebraniu Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego zebranych zaszczycił swoją obecnością JE Biskup Jerzy. Władyka podziękował bractwu za pracę na rzecz prawosła[...]

Mieszkańcy Wirgulewki w Donbasie dziękują za pomoc

Prezentujemy niezwykłą historię o tym , jak pomoc humanitarna Bractwa świętych Cyryla i Metodego dotarła bezpośrednio do rodziny Pani Aliny Krasnowej z miasteczka górniczego Wirgulewka w Don[...]

Pomoc Bractwa dociera do Donbasu

Jeszcze przed tegoroczną Paschą Chrystusową do Doniecka i Ługańska dotarły kolejne TIR-y z pomocą Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego, która została skutecznie rozdystrybuowana [...]

Rokroczny Cud Ognia w Jerozolimie

Właśnie został uruchomiony serwis internetowy CudOgnia.pl. Projekt skierowany jest do mieszkańców Polski i ma na celu poszerzenie wiedzy na temat największego rokrocznego prawosławnego Cudu.[...]

Porządkowanie cmentarza w Sosnowicy

Bractwo świętych Cyryla i Metodego postanowiło uporządkować przed Paschą Chrystusową zaniedbany cmentarz prawosławny w Sosnowicy. Autorem tej cennej inicjatywy jest członkini Koła Terenowe B[...]

Pierwszy transport z pomocą dla Donbasu

Z Lublina wyruszył pierwszy transport darów z pomocą humanitarną dla Donbasu we wschodniej Ukrainie, gdzie toczy się wojna. Akcję "Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu" organizuje Bractwo [...]

Pomoc humanitarna dla Donbasu

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego uruchomiło akcję pomocy humanitarnej dla ludności dotkniętej wojną we wschodniej Ukrainie. Sytuacja mieszkańców Donbasu, czyli obwodów ługańskiego i donieck[...]

Plenarne spotkanie w Warszawie kół Bractwa CiM

W sobotę 14 listopada 2015 r. w Metropolitalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się plenarne spotkanie przedstawicieli wszystkich terenowych kół Bractwa św. św. Cyryla i Meto[...]

Plany lubelskiego koła Bractwa CiM

W niedzielę 8 listopada 2015 r. po Boskiej Liturgii odbyło się plenarne spotkanie lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Ustalono kalendarium najbliższych działań. Planowane pro[...]